Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Telesna dejavnost za zdravje
Telesna dejavnost za zdravje

Telesna dejavnost za zdravje

Vzgojno-izobraževalni zavodi velikokrat predstavljajo najboljše okolje za izvedbo intervencijskih programov za izboljšanje gibalne zmožnosti ter telesne pripravljenosti otrok in mladine.

Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) bi morali biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsaj eno uro na dan vse dni v tednu. K večjim ravnem telesne dejavnosti mladih lahko v veliki meri prispeva tudi šola, kjer mladi preživijo velik del dneva. Šole lahko mladim omogočijo raznovrstne možnosti za telesno dejavnost, kot so:

  • rekreativni odmori,
  • interesne dejavnosti s področja športa,
  • dodatna ura športne vzgoje itn.

Raziskava »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji«, izsledki mednarodne raziskave HBSC (Health Behaviour in School Aged Children), 2018, ki prinaša vpogled v stanje na področju zdravja in z zdravjem povezanimi vedenji, med slovenskimi 11-, 13-, 15- in 17-letniki. Gre za izsledke mednarodne raziskave, ki se izvaja vsake 4 leta zdaj že v 49 državah. Publikacija prinaša analizo stanja na področju zdravstvenih izidov, družine, šole, prijateljev, duševnega zdravja, življenjskega sloga, tveganih vedenj in uporabe interneta in digitalnih tehnologij ter tudi ugodne in neugodne trende od 2002 do 2018 v Sloveniji.