Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Zdravje v vrtcu

Zdravje v vrtcu

Naziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Kratek opis: V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zato so pomembne tudi kompetence in znanje vzgojiteljic v vrtcih. Zato je nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana v letu 2006 oblikoval program promocije zdravja v vrtcih Ljubljanske zdravstvene regije “Zdravje v vrtcu”, ki ga je kasneje razširil in ga danes Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z vrtci po vsej Sloveniji. Program ponuja strokovna izobraževanja za zaposlene v vrtcu, usmeritve in vodila za delo, gradiva ter odgovore strokovnjakov na zastavljena vprašanja.

Poslanstvo ali namen programa: S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. V družbi želimo povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju. Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji kompetentni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake.

Programski cilji: Pri oblikovanju programa skušamo slediti dvema temeljnima ciljema:

  • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
  • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb. 

Ciljne skupine, katerim je program namenjen: otroci, vzgojitelji, starši in ustanovitelji vrtcev. Potrebna je tudi aktivna vključitev ustanoviteljev vrtcev, lokalne skupnosti, strokovnjakov pedagoške, psihološke, zdravstvene ter drugih strok, nevladnih organizacij, različnih proizvajalcev in dobaviteljev opreme ter storitev.

Ključne naloge: Med številnimi komponentami zdravja je delovanje programa usmerjeno predvsem v dobro počutje ter preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni iz sklopov:

  • Kronične nenalezljive bolezni: nezdrava prehrana, telesna nedejavnost, kajenje, duševno in čustveno zdravje, medosebni odnosi, razvijanje pozitivne samopodobe, nasilje v družbi in družini, odnos do škodljivih razvad;
  • Poškodbe in zastrupitve: varno fizično okolje,  varno vedenje;
  • Nalezljive bolezni: dobre higienske navade, prenos nalezljivih obolenj v notranjem okolju, promocija cepilnih programov.

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran