Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Pilotni model prehranskih usposabljanj

Pilotni model prehranskih usposabljanj

Naziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Celoten naziv programa: Razvoj trajnostnega modela usposabljanj za zdravo ponudbo v organiziranih sistemih prehrane s predlogom postavitve nacionalne mreže ponudnikov usposabljanj o zdravi pripravi hrane.

Skrajšan naslov: Model prehranskih usposabljanj

Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS

Kratek opis: Pilotni Model prehranskih usposabljanj temelji na vzpostavitvi modulov usposabljanj za različne oblike ponudnikov prehrane (vrtci, šole, domovi za starejše, bolnišnice, delovne organizacije), pri čemer se upošteva posebnosti določenih prehranskih smernic ter različne situacije (npr. dietna prehrana, nočno delo).

Cilj programa: Povečanje ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna   za ohranjanje zdravja prebivalcev. Izboljšanje prehranjevanja otrok, mladostnikov in starostnikov ter  drugih ciljnih skupin prebivalcev, ki se prehranjujejo v sistemih organizirane prehrane oziroma izven  doma. 

Ciljna skupina kateri je program namenjen: kuharsko osebje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (VIZ), delovnih organizacijah, domovih za starejše in v bolnišnicah, vodje prehrane v VIZ, delovnih organizacijah, domovih za starejše in v bolnišnicah, ostalo osebje, ki je v omenjenih organizacijah vključeno v proces nabave in delitve obrokov, pacienti, ki se vključujejo v delavnice zdrave prehrane in hujšanja v Centrih za krepitev zdravja oziroma Zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih.

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran