Prehranske smernice

Prehranske smernice

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih na 231. seji dne 23. novembra 2023. Vzgojno-izobraževalni zavodi jih morajo skladno z zakonom o šolski prehrani upoštevati.

 

Več...

Tukaj bodo objavljeni razpisani termini usposabljanj in vse ostale podrobnosti, povezane z usposabljanji.

Več...
Prehranske smernice