Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh
Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh

Naziv nosilca: ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE

Kratek opis: Športna unija Slovenije nudi zdravo, a zabavno alternativo v okviru vseslovenske športno-družbene akcije Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti, kjer si prizadevamo za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni. Hkrati želimo povečati ozaveščenost mladih o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga na eni ter negativnih posledicah (sodobnih) zasvojenosti na drugi strani. Program je del prizadevanj Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 oz. Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Cilj programa: Glavni cilj programa Veter v laseh je mladim ponuditi raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih eno ali večdnevnih dogodkov in vadb. V sklopu tega pa tudi osveščanje mladih in njihovih staršev o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti ter spodbujanje in usmeritev mladih in njihovih družin v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje. Ključni dejavnik pri vzpostavitvi zdravega življenjskega sloga otrok so starši oziroma družina, zato je poseben poudarek na osveščanju staršev o pomembnosti redne telesne aktivnosti in zdrave prehrane v obliki poljudno strokovnih prispevkov na spletni strani in predavanj za starše ter medgeneracijskemu povezovanju v okviru športnih dogodkov.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: otroci in mladostniki

Plačljivost: NE

Več informacij:  spletna stran