Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Šolska shema sadja, zelenjave in mleka
Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Naziv nosilca: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Kratek opis:  Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi v ukrepu pa povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje. Izvajalec vrednotenja učinkov ukrepa Šolske sheme je NIJZ, ki v raziskavah vključuje e-ankete in kvalitativno raziskavo z nekaterimi ključnimi ciljnimi skupinami z metodo fokusnih skupin.

Ključni podatki: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za kmetijske trge, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Ciljna skupina kateri je program namenjen: šolski otroci od prvega do devetega razreda

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran