O portalu

O portalu

Šolski lonec je namenjen strokovnjakom za učinkovitejše uresničevanje prehranskih smernic

Šolski lonec je nastal kot plod dolgoletnega medsektorskega sodelovanja med zdravstvom in šolstvom, namenjen pa je strokovnjakom vzgojno-izobraževalnih zavodov pri lažjem uresničevanju nacionalnih prehranskih smernic. Portal na enem mestu prikazuje vsebino nacionalnih prehranskih smernic, pravne podlage za organizirano šolsko prehrano, projekte, programe in dobre prakse ter zanimivosti s področja prehrane in telesne dejavnosti otrok in mladostnikov.

Več...

Pri razvoju spletnega portala so sodelovali strokovnjaki različnih strok in bodoči uporabniki.

Nastanek spletnega portala Šolski lonec sega v leto 2013, ko smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli sredstva iz naslova Javnega razpisa na področju javnega zdravja v letih 2013 in 2014. Razvoj prvega spletnega portala je bil plod dela strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Instituta “Jožef Stefan” (IJS) ter uporabnikov. Sledila sta še dva razvoja projekta, ki ju je podprlo Ministrstvo za zdravje v letih 2017-2019 in 2019 in 2022, ki sta bila namenjena dokončnemu razvoju, pilotnemu testiranju in distribuciji e-orodij za načrtovanje jedilnikov med vzgojno-izobraževalne zavode.

Več...
O portalu