Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Na tem mestu bomo objavljali aktualne novice v zvezi s prehranskimi smernicami, strokovnimi novostmi, raziskavami, usposabljanji in podobnimi aktivnostmi, ki so vezane na vsebine šolske prehrane in zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov.

Več...

Bi se vaš zavod želel vključiti v nov projekt? Na tem mestu objavljamo nekatere projekte, programe in ukrepe s področja zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov, ki jih pelje NIJZ in druge institucije v Sloveniji.

Pripravili smo nabor programov in projektov, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji na področju zdrave prehrane in telesne dejavnosti otrok in mladostnikov. Od tukaj lahko dostopate tudi do organizacij, ki v Sloveniji delujejo na omenjenih področjih. Vabimo vas, da z nami delite tudi ostale kakovostne programe s področja zdrave prehrane in telesne dejavnosti otrok in mladostnikov. Z veseljem jih bomo objavili. Pišite nam na solskilonec@nijz.si.

Več...

Vzgojno-izobraževani zavodi izvajajo vrsto zanimivih projektov in aktivnosti, ki lahko pomembno prispevajo k ozaveščenosti otrok o pomenu zdravega življenjskega sloga. Delite jih z nami. Z veseljem jih bomo objavili.

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 (Uradni list RS, št. 58/15) med svoje ključne cilje uvršča aktivnosti za izboljšanje prehranjevanja otrok in mladostnikov. Med aktivnosti s katerimi spodbujamo zdrave prehranjevalne navade sodijo sheme za izboljšanje dostopa do hrane, dobre prakse spodbujanja uživanja pitne vode, povečanje dostopnosti do kakovostnih živil ter primeri dobrih praks, ki omogočajo pristope pri prehranski vzgoji v vrtcih in šolah.

Več...

Področje prehrane otroka in mladostnika je izjemno široko in vključuje celo vrsto pomembnih dejavnikov za zagotavljanje boljšega zdravja in ustreznih prehranjevalnih navad. Na teme mestu bomo delili zanimive strokovne vsebine.

Znano je, da se prehranjevalne navade, pridobljene v zgodnjem otroštvu, pogosto vzdržujemo do konca življenja. Podatki o prehranjevanju prebivalcev Slovenije niso vzpodbudni. Podobno stanje se kaže tudi pri otrocih in mladostnikih. Vzorci prehranjevanja se vzpostavljajo že v družini in se prenašajo v šolsko okolje. Izredno pomembno je, da z vzgojo o zdravem prehranjevanju pričnemo že v najzgodnejšem obdobju življenja, ki jo nato ohranjamo in krepimo skozi proces izobraževanja.

Več...

Vzgojno-izobraževalni zavodi velikokrat predstavljajo najboljše okolje za izvedbo intervencijskih programov za izboljšanje gibalne zmožnosti ter telesne pripravljenosti otrok in mladine.

Kljub temu da naši otroci v veliki meri dosegajo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za telesno dejavnost, zaradi sprememb v življenjskem slogu beležimo pomembne negativne spremembe njihove telesne pripravljenosti. Vsakdanjik namreč zahteva čedalje manj telesnega napora, kar pomembno zmanjšuje celotno porabo energije v primerjavi s predhodnimi generacijami. Slednje se je še posebaj izkazalo v času pandemije COVID-19.

Več...

Področje organizirane šolske prehrane je izredno široko. Z njim se posredno in neposredno srečuje in ukvarja vrsta vladnih, nevladnih ter izobraževalnih ustanov v Sloveniji.

V nadaljevanju smo pripravili nabor institucij, ki se povezuje s področjem organizirane šolske prehrane. Ob tem je potrebno še posebej izpostaviti osrednji nacionalni portal o hrani in prehrani Prehrana.si, ki je prav tako kot portal Šolski lonec nastal z namenom zagotavljanje strokovnih in razumljivih informacij s področja prehrane, predvidenega v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025.

Več...
Dobro je vedeti