Organizatorji prehrane

V okviru spletnega portala Šolski lonec deluje spletna učilnica, ki je namenjena organizatorjem šolske prehrane in ostalim strokovnjakom, ki v vzgojno-izobraževalnih zavodih skrbijo za načrtovanje in pripravo šolskih obrokov.

Organizatorji se za dostop do učilnice lahko obrnejo na e-naslov: solskilonec@nijz.si. Pri tem naj navedejo v katerem vzgojno-izobraževalnem zavodu so zaposleni.