Prehranske smernice

Prehranske smernice

Kazalo
Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih na 231. seji dne 23. novembra 2023. Vzgojno-izobraževalni zavodi jih morajo skladno z zakonom o šolski prehrani upoštevati.

Nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih se začnejo uporabljati s šolskim letom 2024/25. Do takrat se uporabljajo Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel leta 2010.

Kratek vsebinski opis prenovljenih smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih:

Sodobne Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih so strokoven dokument z veliko uporabno vrednostjo, ki združuje nova dognanja o prehrani, prehranskih navadah in prehranskih potrebah otrok in mladostnikov. Gre za enovit dokument, sestavljen iz dveh sestavnih delov.

Prvi del smernic vsebuje cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano.

Cilji, načela in dejavnosti sledijo nacionalnim in mednarodnim strateškim usmeritvam na področju doseganja ciljev trajnostnega razvoja, s poudarkom na:

  • vzgajanju zdravih prehranskih navad otrok in mladostnikov,
  • njihovem odnosu do hrane
  • in zmanjšanju odpadne ter zavržene hrane v celotni prehranski verigi.

Drugi del smernic vsebuje strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za načrtovanje prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Merila temeljijo na sestavi uravnoteženih obrokov, in vključujejo praktične napotke za:

  • izbor in naročanje živil,
  • načrtovanje sestave jedi in obrokov,
  • količinske normative jedi,
  • način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo.