O portalu

O portalu

Kazalo
Spletni portal Šolski lonec
Spletni portal Šolski lonec

Spletni portal Šolski lonec

Šolski lonec je namenjen strokovnjakom za učinkovitejše uresničevanje prehranskih smernic

Komu je namenjen spletni portal Šolski lonec?

Organizatorjem prehrane v vrtcih, vodjem šolske prehrane, vodjem kuhinj, učiteljem gospodinjstva in ostali učiteljem, srednjim šolam, dijaškim domovom, študentom s področja prehrane in dietetike ter strokovnjakom s področja javnega zdravja.

Kaj je dodana vrednost Šolskega lonca?

Posebnost spletnega portala je predvsem v tem, da vključuje uradne, strokovno in znanstveno utemeljene informacije o prehrani, živilih in telesni dejavnosti, ki so zbrane na enem mestu. Temelji na osnovi sodobnih prehranskih priporočil in priporočil za telesno dejavnost, ki so usklajena s cilji nacionalnih in mednarodnih organizacij. 

Šolski lonec vključuje tudi sodobno informacijsko orodje namenjeno organizaciji šolske prehrane, ki lahko strokovnjakom v vzgojno-izobraževalnih zavodih služijo, kot pripomoček pri njihovem vsakdanjem delu. Ponuja sodobne interaktivne oblike informiranja in izmenjave strokovnih izkušenj ter dobrih praks.

Šolski lonec in njegov prispevek k uresničevanju prednostnih področij Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025

Slovenija namenja prehrani v vrtcih in šolah posebno skrb, saj sistem organizirane prehrane omogoča zagotavljanje zdrave ponudbe uravnoteženih obrokov in spodbujanja uživanja pitne vode najširšemu krogu otrok in mladostnikov. Ob tem se vzgojno-izobraževalne ustanove srečujejo z izzivi, kot sta izvajanje smernic in priporočil zdravega prehranjevanja in upoštevanje želja otrok. Precejšen izziv je odklanjanje zelenjave in drugih polnovrednih živil. Ker je za vzgojno-izobraževalne zavode precejšnje breme tudi naročanje sveže lokalne hrane in izvajanje postopkov javnih naročil, je treba šolam pomagati na tem področju z različnimi orodji.

Šolska prehrana in izboljšanje kakovosti prehrane za otroke v vrtcih, učence in dijake je v sklopu Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 eno izmed prednostnih področij nacionalne prehranske politike. Sistemsko urejena šolska prehrana tako predstavlja najučinkovitejši in najbolj premišljen način omogočanja dostopnosti obrokov vsem učencem in dijakom; šolska prehrana vpliva na zdrav način življenja in zdrave prehranjevalne navade.

Šolski lonec je pomemben člen pri udejanjanju cilja izboljšanja kakovosti prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki ga predvideva nacionalni program. Njegova vzpostavitev, nadgranja in vzdrževanje je predvideno tudi v akcijskih načrtih za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 (Uradni list RS, št. 58/2015), ki jih potrjuje Vlada Republike Slovenije.