Prehranske smernice

Prehranske smernice

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalne zavode je leta 2010 potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (2010) se nahajajo na naslednji spletni povezavi. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) so dostopne na tej spletni povezavi.

Več...
Prehranske smernice