• Domov
  • Na področju organizirane šolske prehrane so v veljavi dvoje smernic. Kakšna je razlika med njima?

Mesečne novičke - junij 2015 / Na področju organizirane šolske prehrane so v veljavi dvoje smernic. Kakšna je razlika med njima?

Na področju organizirane prehrane v VIZ so dvoje smernic:

  1. Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje; in
  2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki sta jih potrdili ministrstvi, pristojni za zdravje in za izobraževanje.

Razlika med njima:

Prve predstavljajo okvir organizirani prehrani v VIZ v Sloveniji na splošno. Opredeljujejo pedagoški (vzgojni) in zdravstveni vidik šolske prehrane.

Druge smernice predstavljajo temelj izvajanja zdravstvenega vidika šolske prehrane (načrtovanje in izvajanje organizirane prehrane v praksi).