• Domov
  • Ali strokovno spremljanje šolske prehrane pomeni nadzor nad VIZ pri izvajanju organizirane prehrane?

Mesečne novičke - junij 2015 / Ali strokovno spremljanje šolske prehrane pomeni nadzor nad VIZ pri izvajanju organizirane prehrane?

Ne! S strokovnim spremljanjem, ki ga opredeljuje 20. člen Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013) se ugotavlja, ali vzgojno-izobraževalni zavodi pripravljajo obroke skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah oziroma v skladu s 4. členom zakona, ki opredeljuje šolsko prehrano. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je pooblaščen za izvajanje te naloge ugotavlja ali so obroki vzgojno-izobraževalnih zavodov v skladu z zdravstvenim vidikom šolske prehrane. NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom na tem področju tudi zagotavlja strokovno svetovanje na terenu.

Strokovno spremljanje s strani NIJZ se lahko izvaja tudi na pobudo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport.