• Domov
  • Ali mora šola obvezno imeti vzpostavljeno skupino za prehrano?

Mesečne novičke - junij 2015 / Ali mora šola obvezno imeti vzpostavljeno skupino za prehrano?

 Ni nujno, vendar je priporočljivo. Skupina za šolsko prehrano je lahko v pomoč vodji šolske prehrane pri načrtovanju in izvajanju šolske prehrane. 

Zakon o šolski prehrani določa, da ravnatelj lahko imenuje skupino za prehrano, ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane.