• Domov
  • Ali so Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej) obvezujoči za VIZ?

Mesečne novičke - junij 2015 / Ali so Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej) obvezujoči za VIZ?

S potrditvijo Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih so vsi strokovni dokumenti: 

  1. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej),
  2. Praktikum zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej), in
  3. Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

postali za vse VIZ obvezujoči.