• Domov
  • Projekti, programi in pomembnejše povezave

Projekti, programi in pomembnejše povezave

 

Izmenjava znanja in izkušenj je dandanes izredno pomembna.

Pripravili smo nabor nekaterih aktualnih programov in projektov, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji na področju zdrave prehrane in gibanja otrok. Od tukaj lahko dostopate tudi do organizacij, ki v Sloveniji delujejo na omenjenih področjih.

Vabimo vas, da z nami delite tudi ostale kakovostne programe s področja zdrave prehrane in gibanja otrok in mladostnikov. Z veseljem jih bomo objavili. Pišite nam na info@solskilonec.si.

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V ŠOLI

zdrav življenjski slog v šoliNaziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Kratek opis: Spletna stran je nastala v okviru modela Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki ga financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport (2007 - 2013). Portal je oblikovan kot pripomoček učiteljem, saj vključuje modelne učne ure s področij zdravega življenjskega sloga, duševnega zdravja, zdrave prehrane, gibanja, tobaka in alkohola. Vsebuje opise področij, strategije dela v razredu, modelne učne in zanimive povezave ter dodatno literaturo o tem kako približati skrb za zdravje in zdrav življenjski slog že od zgodnjega otroštva naprej.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: učitelji v osnovnih šolah

Cilj programa: promocija zdravega življenjskega sloga

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

MREŽA SLOVENSKIH ZDRAVIH ŠOL

Naziv nosilca: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEzdrave šole

Kontaktna oseba: Mojca Bevc

E-naslov: mojca.bevc@nijz.si

Telefon: 01 2441 400

Kratek opis:  Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Evropske unije in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem , odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol - SHE (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov. Pri delovanju vključene članice sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE. Zdrave šole delujejo celostno. Celostni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja pa se iščejo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo; torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli. Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Raziskave ugotavljajo, da mladi, ki so bolj povezani s šolo, manj pogosto razvijejo tvegano vedenje.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: otroci v starosti od 6 do 14 let

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

ODPRTA PLATFORMA ZA KLINIČNO PREHRANO (OPKP)

Naziv nosilca: Institut »Jožef Stefan«, Odsek za računalniške sistemeopkp

Kontaktna oseba: doc. dr. Barbara Koroušić Seljak

Facebook: https://sl-si.facebook.com/OdprtaPlatforma

Kratek opis: OPKP je spletno orodje za spremljanje prehranskih navad in načrtovanje prehrane. Uporabniki spletnega orodja lahko v obširni bazi (leksikonu jedi) poiščejo jedi, ki so jih ali jih nameravajo zaužiti in preverijo njihove prehranske vrednosti. Najdene jedi lahko sestavljajo v obroke in vodijo svoj prehranski dnevnik oziroma načrtujejo svoj jedilnik. Orodje je v prvi vrsti namenjeno bolnikom in kliničnim dietetikom ter zdravnikom Pediatrične klinike ter Onkološkega inštituta kot pomoč pri ugotavljanju prehranskih navad bolnikov, oblikovanju prehranskih načrtov in načrtovanju jedilnikov v procesu zdravljenja.

Ciljna skupina kateri je spletni portal namenjen: strokovnjaki (zdravniki, dietetiki, organizatorji in vodje prehrane)

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

e-DIETETIK - mobilni dietni vodnik

Naziv nosilca: Institut "Jožef Stefan"Zajeta slika

Kontaktna oseba: doc. dr. Barbara Koroušić Seljak

Kratek opis: Mobilna aplikacija E-dietetik odlična storitev za vse, ki se soočajo s celiakijo, sladkorno boleznijo, fenilketonurijo, zvišanim krvnim tlakom ali uživajo probiotike in prebiotike. Odslej lahko s pametnim telefonom odčitate črtno kodo živilskega izdelka in eDietetik vas bo informiral o sestavinah, ki so lahko v prekomernih količinah za vas ali vašega otroka kritične.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: bolniki s celiakijo, sladkorno boleznijo, fenilketonurijo, povišanim krvnim tlakom ter bolnikom z aktutno drisko.

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

Naziv nosilca: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJEsšs

Kontaktna oseba: Tanja Polak (na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

E-naslov: tanja.polak@gov.si

Telefon: 01 478 90 45

Kratek opis:  Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. Shema šolskega sadja spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih. V evropskem prostoru je v ukrep vključenih 8 milijonov otrok EU iz 54.000 osnovnih šol. Slovenija je v ukrep prvič vstopila v šolskem letu 2009/10. Shema šolskega sadja in zelenjave je odličen primer medsektorskega sodelovanja kmetijstva, šolstva in zdravstva.

Ključni podatki: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za kmetijske trge, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Ciljna skupina kateri je program namenjen: šolski otroci od prvega do devetega razreda

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

 

VODA ZMAGA

Naziv nosilca: Pediatrična klinika Ljubljanavoda

Kontaktna oseba: prof. dr. Nataša Fidler Mis

E-naslov: natasa.fidler@kclj.si

Telefon: 01 522 37 39

Twitter: @nfilde

Kratek opis: Strokovnjaki s Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ugotavljajo, da otroci in mladostniki v Sloveniji popijejo prevelike količine pijač z dodanim sladkorjem (PDS), kot bi bilo še varno za njihovo zdravje. Na Fakulteti za družbene vede je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Kamin nastal tržnokomunikacijski načrt za pilotno intervencijo na štirih ljubljanskih osnovnih šolah, kjer si želimo spodbuditi otroke, da namesto sladkih pijač pogosteje posežejo po vodi (predvsem priporočano je pitje vode iz pipe), ozavestiti starše in otroke o posledicah prekomernega pitja PDS in prednostih pitja vode ter spodbuditi šole k izboljšanju jedilnikov.

Ciljna skupina kateri je spletni portal namenjen: strokovna in splošna javnost

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

JEM ZDRAVO – GIBAM SE NEPRESTANO

Naziv nosilca: Nacionalni inštitut za javno zdravje Območna enota Novo Mesto

Kontaktna oseba: Tea Kordiš

E-naslov: tea.kordis@nijz.si

Telefon: 07 393 41 95

Kratek opis: Projekt Jem zdravo – gibam se neprestano je program, s katerim preko delavnic, predavanj, igre, ogledov na terenu in reševanja didaktičnih nalog ciljni populaciji približamo zdrave prehranske in gibalne navade. Z izvajanjem navedenih aktivnosti gre za osveščanje o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane, lokalno pridelane in predelane hrane, ekološke hrane, samooskrbe in telesne dejavnosti in hkrati za povečano vedenje o zdravi prehrani, lokalni samooskrbi in ekoloških živilih. Pri otrocih se spodbuja gibalno znanje in razvoj, gibalne sposobnosti in kompetence, regulacijo energije in gibanja otrok.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: predšolski otroci in njihovi starši ter drugi člani družine, strokovno osebje vrtcev

Plačljivost: NE

MALI SONČEK

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladinemali_soncek_napis

Kontaktna oseba: Mateja Reberšak Cizelj

E-naslov: mali.soncek@sport.si

Telefon: 01 43 42 391, 051 666 321

Kratek opis: Gibalni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.
  1. Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  2. Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  3. Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  4. Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).

Ciljna skupina kateri je program namenjen: predšolski otroci od od drugega do šestega leta starosti

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

 

ZLATI SONČEK

Naziv nosilca: ZAVOD ZA sončekKontaktna oseba: Mateja Reberšak Cizelj

E-naslov: mali.soncek@sport.si

Telefon: 01 43 42 391, 051 666 321

Kratek opis: Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 6 do 8 let. Izvajajo ga osnovne šole v popoldanskem času, pa tudi društva ali zasebniki. Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športni program Zlati sonček pri najmlajših ponujata možnost za uresničevanje vsega tega. Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: otroci od 6 do 8 let

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

KRPAN

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladinekrpan

Kontaktna oseba: Mateja Reberšak Cizelj

E-naslov: mali.soncek@sport.si

Telefon: 01 43 42 391, 051 666 321

Kratek opis: Športni program Krpan je namenjen otrokom starim 9 do 11 let. Izvajajo ga osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki. Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: otroci od 9 do 11 let

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

NAUČIMO SE PLAVATI

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladineNSP

Kontaktna oseba: Gašper Plestenjak

E-naslov: gasper.plestenjak@sport.si

Telefon: 01 43 42 391, 040 242 900

Kratek opis: Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov, s čimer imajo slovenski otroci v obdobju odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati. Že v predšolskem obdobju in prvem razredu os­novne šole je otrokom na voljo deseturni plavalni tečaj prilagajanja na vodo v okviru Zlatega sončka. V šoli lahko nudijo veliko pestrih plavalnih vsebin, in sicer obvezni dvajseturni tečaj v drugem ali tretjem razredu, šolo v naravi v petem razredu, preverjanje znanja plavanja v šestem razredu, petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju devetletke ter športne dneve s plavalno vsebino. Če kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija za znanje plavanja, lahko srednja šola izvede petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce in tako nauči plavati tudi tiste, ki so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa učenja plavanja.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: predšolski, šolski otroci in dijaki

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

HURA, PROSTI ČAS

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine497_news

Kontaktna oseba: Mateja Reberšak Cizelj

E-naslov: mali.soncek@sport.si

Telefon: 01 43 42 391, 051 666 321

Kratek opis: Športni program »Hura, prosti čas« je namenjen mladim od predšolskega obdobja do študija, ki želijo svoj prosti čas po pouku, ob koncu tedna in med počitnicami preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah. S programom se želi ponuditi mladim kakovostno športno ponudbo, ki v ospredje postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin. Cilji programa so: povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v prostem času; povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje; povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine (šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti...) in zagotavljati ustrezna finančna sredstva.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: predšolski, šolski otroci in dijaki

Več informacij: spletna stran

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Naziv nosilca: ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Interesni programi športa otrok in mladine

Kontaktna oseba: Boštjan Vintar

E-naslov: bostjan.vintar@sport.si

Telefon: 01 434 2390

Kratek opis: Cilj je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ, vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: otroci v starosti od 6 do 15 let

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

 

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK

Naziv nosilca: ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE S PARTNERJIheader

Facebook: https://www.facebook.com/zajtrk

Kratek opis: Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti se predstavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k pravilni in zdravi prehrani. Ozavešča se o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Posebno pozornost projekta je namenjena pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: otroci v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Cilj programa: promocija uživanja lokalno pridelane hrane

Plačljivost: NE

Več informacij: spletna stran

EKO ŠOLSKI VRTOVI

Naziv nosilca: INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJlogo

Facebook: https://www.facebook.com/solskiekovrt

Kratek opis: Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček). Program obsega bogat nabor dejavnosti, v katerem lahko sodelujejo vsi člani Mreže šolskih ekovrtov.

Ciljna skupina kateri je program namenjen: otroci v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Cilj programa: promocija pridelave eko hrane

Plačljivost: DA (50 EUR na leto)

Več informacij: spletna stran