• Domov
 • Strokovne vsebine o prehrani in telesni dejavnosti otrok in mladostnikov

Strokovne vsebine o prehrani in telesni dejavnosti otrok in mladostnikov

 

PohodnikiPodročje prehrane otroka in mladostnika je izjemno celovito in vključuje celo vrsto pomembnih dejavnikov za zagotavljanje boljšega zdravja in ustreznih prehranjevalnih navad. Pri izvedbi učinkovitih sistemskih aktivnostih za kakovostnejše prehranjevanje te izrazito občutljive skupine ljudi so nam pogosto najbolj v pomoč raziskave.

Za lažje izvajanje organizirane prehrane smo zbrali na enem mestu strokovne vsebine o:

 • priporočilih za prehranjevanje zdravih in bolnih otrok, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalnih proces,
 • hrani, prehrani, gibanju in zdravju,
 • stališčih države do določenih bolj občutljivih strokovnih vprašanj in
 • izsledkih raziskav s področij zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov.

Vsebine so urejene po področjih prehrane in gibanja.

 

Zdrava prehrana

 • Referenčne vrednosti za vnos hranil

  sveže rdeče meso"Referenčne vrednosti za vnos hranil" je publikacija, ki je bila pripravljena na osnovi potreb po vnosu hranil in energije za prebivalstvo centralnega evropskega prostora in veljajo kot standard za načrtovanje obrokov ter izdelavo smernic zdravega prehranjevanja za različne populacijske skupine v državi.


  Več o Referenčnih vrednostih za vnos hranil

 • Zdrava prehrana za zdravje otrok in mladostnikov

  ribe_pri_otrocih_-_smernicePrehranjevalne navade se navadno začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu.  Za izvajanje prehranskih priporočil v praksi je potrebno razširiti znanje o zdravih izbirah. Na prehranskem področju je z dneva v dan več mitov in predsodkov, kar ljudi pogosto vodi v zavajanje in negotovost pri odločanju za zdravo prehranjevanje. Kaj posamezna živila pomenijo za zdravje otroka, zakaj je potrebno omejiti sladkor, sladke pijače in sol,  zakaj je potrebno vzdrževati zdravo telesno težo in kaj so vzroki motenj hranjenja. Vse to so aktualna vprašanja o katerih si lahko preberete v nadaljevanju.

  Več

 • Raziskovanje na področju prehrane in prehranjevanja

  rezanje zelenjaveRaziskovanje prehranjevalnih navad in življenjskega sloga otrok in mladostnikov je ena izmed ključnih osnov za oblikovanje učinkovitih ukrepov za izboljšanje stanja. Podatki o življenjskem slogu otrok in mladostnikov so podobno, kot pri odraslih mnogokrat zaskrbljujoči.

  Ukrepati je potrebno začeti takoj! 

  Več o posameznih raziskavah opravljenih v Sloveniji

Gibanje

 • Smernice Svetovne zdravstvene organizacije za telesno dejavnost otrok

  Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) bi morali biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsaj eno uro na dan vse dni v tednu. K večjim ravnem telesne dejavnosti mladih lahko v veliki meri prispeva tudi šola, kjer mladi preživijo velik del dneva. Šole lahko mladim omogočijo raznovrstne možnosti za telesno dejavnost, kot so

  • rekreativni odmori,
  • interesne dejavnosti s področja športa,
  • dodatna ura športne vzgoje itn.
 • Raziskava z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju in telesna dejavnost mladostnikovrsz_shutterstock_111358562

  Kot kažejo podatki raziskave HBSC je v Sloveniji v skladu s priporočili telesno dejavnih le dobrih 20 odstotkov mladostnikov, pri tem so v vseh starostnih obdobjih fantje bolj telesno dejavni kot dekleta.

  Raziskava "Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju" (HBSC - Health Behaviour in School Aged Children) je mednarodna študija, ki je narejena na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 13 in 15 let. Namen raziskave je longitudinalno spremljanje obnašanja v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju, ki vsake štiri leta po skupni metodologiji poteka v 43 državah Evrope in Severne Amerike. Slovenija se je vanjo vključila v šolskem letu 2001/2002. Raziskavo v Sloveniji izvaja IVZ, financira pa jo Ministrstvo za zdravje.