Dobrodošli

  “Povezujemo znanje in praktične izkušnje za zdravo prehrano in gibanje otrok in mladostnikov”

To je ključno vodilo spletne strani, ki je pred Vami.

jabolko s srcemŠolski lonec je nastal kot plod dolgoletnega medsektorskega sodelovanja med zdravstvom in šolstvom, namenjen pa je predvsem temu, da bi ljudje na enem mestu našli čim več uporabnih informacij o pomenu prehrane in gibanja za zdravje otrok in mladih. Temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki sta jih sprejeli ministrstvi, pristojni za zdravje in izobraževanje ter na Zakonu o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013 in 46/2014). Strokovne vsebine so prilagojene tako tistim, ki želite pridobiti osnovne informacije o prehrani in gibanju, kot strokovnjakom, ki vsakodnevno delujejo na področju šolske prehrane in telesne dejavnosti.

Komu je Šolski lonec namenjen?

Organizatorjem prehrane v vrtcih, vodjem šolske prehrane, vodjem kuhinj, učiteljem gospodinjstva in ostalim učiteljem, srednjim šolam, dijaškim domovom, staršem in skrbnikom otrok, strokovnjakom s področja javnega zdravja …

Kaj je dodana vrednost Šolskega lonca?

Posebnost spletnega portala je predvsem v tem, da vključuje uradne, strokovno in znanstveno utemeljene informacije o prehrani, živilih in telesni dejavnosti, ki so zbrane na enem mestu. Temelji na osnovi sodobnih prehranskih in gibalnih priporočil, ki so usklajena s cilji uglednih mednarodnih in nacionalnih institucij. 

Šolski lonec vključuje sodobna informacijska orodje, ki lahko strokovnjakom v vzgojno-izobraževalnih zavodih služijo, kot pripomoček pri njihovem vsakdanjem delu. Ponuja sodobne interaktivne oblike informiranja in izmenjave strokovnih izkušenj ter promocijo preko aktualnih družbenih omrežij.

Kako je Šolski lonec nastal?

Šolski lonec je plod dela strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Instituta “Jožef Stefan” (IJS) ter bodočih uporabnikov (Osnovna šola Matije Valjavca iz Preddvora). Nastal je v okviru projekta »VZPOSTAVITEV CELOVITEGA SISTEMA E-STROKOVNE PODPORE IZVAJANJA SMERNIC ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH V REPUBLIKI SLOVENIJI – Projekt ESPO«, ki ga je finančno omogočilo Ministrstvo za zdravje iz naslova Javnega razpisa na področju javnega zdravja v letih 2013 in 2014. Projekt je nastal pod koordinatorstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje Območna enota Kranj.

 

Rok Poličnik, mag. diet., spec. klin. diet.,  vodja projekta na NIJZ  in urednik 

doc. dr. Barbara Koroušić Seljak, vodja projekta na IJS in urednica

 

 

Spoštovani uporabniki in obiskovalci spletnega portala Šolski lonec!

Želeli smo vas obvestiti, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje s strani Ministrstva za zdravje pridobil finančna sredstva za nadgradnjo spletnega portala.

Pri nadgradnji bomo v sklopu nadgradnje portala posebno pozornost posvetili:
  • izboljšanju prehranjevanja otrok in mladostnikov;
  • ozaveščanju različnih populacijskih skupin o zdravem načinu prehranjevanja;
  • širjenju dobrih praks in pristopov pri izvajanju prehrane in prehranske vzgoje v šolah in vrtcih;
  • nadgradnji informacijske podpore za učinkovitejše izvajanje Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih; ter
  • zagotavljanju dostopnosti do strokovnih in preverjenih informacij o zdravi prehrani otroka in mladostnika.
Poleg Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki vodi program, sodelujeta tudi dva zunanja partnerja:
  • Institut »Jožef Stefan« in
  • Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem.
Hvala za razumevanje.