Prve e-novice

*|MC:SUBJECT|*

Za boljše zdravje otrok in mladostnikov


Skrbimo za zdravo prehrano in redno telesno dejavnosti otrok in mladih

Začela je delovati nova spletna stran, ki je usmerjena v zdravo prehrano in gibanje otrok in mladih. Temelji na nacionalnih smernicah zdrave prehrane ter Zakonu o šolski prehrani. Spletni portal je namenjen strokovni javnosti, ki v vzgojno-izobraževalnih zavodih skrbi na načrtovanje in pripravo obrokov ter splošni javnosti. Pripravili smo jo strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Instituta “Jožef Stefan” v okviru javnega razpisa Ministrstva za zdravje. Portal vključuje e-vsebine in e-orodja, ki so lahko v pomoč strokovnjakom pri izvajanju vrtčevske in šolske prehrane.

Za dostop do internih strani, ki so namenjene strokovnjakom (organizatorjem prehrane, vodjem šolske prehrane v osnovnih, srednjih šolah in dijaških domovih, Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ter Območnim enotam NIJZ, se je potrebno predhodno prijaviti tukaj.

Spremljajte nas na www.solskilonec.si

Facebook
Spletna stran
Epošta

Nova spletna stran

15.11.2014
Spletna stran ponuja vrsto uporabnih e-vsebin in e-orodij, ki vam lahko pomagajo pri vašem strokovnem delu. Načrtujte uravnotežene obroke z e-šolsko kuharico in e-načrtovanjem obrokov. Predstavite dobre prakse vaše šole ali vrtca in jih delite z ostalimi kolegi.

Še ena novica

15.11.2014
Spletna stran ponuja vrsto uporabnih e-orodij, ki vam lahko pomagajo pri vašem strokovnem delu. Načrtujte uravnotežene obroke z e-šolsko kuharico in e-orodjem za načrtovanje jedilnikov.
Copyright © *2014* *Nacionalni inštitut za javno zdravje*.


Naš elektronski naslov:
*info@solskilonec.si*

Odjava od novic