Registracija

Za dostop do strani, kjer so zbrane informacije in dostopna orodja za organizatorje prehrane v vrtcih, šolah, dijaških domovih in COŠD ter strokovnjake iz območnih enot, se je potrebno predhodno prijaviti. Prosimo izpolnite spodnji obrazec. V kratkem času vas bomo obvestili na vaš elektronski naslov o možnosti dostopa do internih strani:

Ime vrtca, šole/dijaškega doma/CŠOD-ja ali naziv območne enote* (obvezno)

Matična številka zavoda* (obvezno)

Naslov

Kraj

Ime in priimek kontaktne osebe* (obvezno)

Vaš e-naslov* (obvezno)

Funkcija (npr. organizator prehrane in ZHR, vodja prehrane ali kuhinje, ravnatelj ...)

Izobrazba (npr. univ. dipl. živil. tehn., dipl. san. inž., prof. gosp. in biol. ...)