• Domov
 • Šole in dijaški domovi

Šole in dijaški domovi

 

Spoštovane vodje šolske prehrane,

kultura pri miziObveščamo vas, da bomo spletno stran Šolski lonec kmalu objavili v novi, osveženi obliki. Do takrat pa ste še vedno vabljeni k delitvi dobrih praks na področju šolske prehrane Dobra praksa je lahko kuharska knjiga, ki ste jo izdali, projekt, ki ste ga izvedli na temo gibanja ali prehrane … To bo lahko tudi potrditev vašega osebnega prizadevanja in dela z otroci. Prav tako vas vabimo, da prispevate recepte, ki bi jih vključili v našo e-kuharsko knjigo. Vse to nam lahko posredujete na info@solskilonec.si.

Še naprej vas vljudno vabimo k sodelovanju in se kmalu srečamo v novi, sveži obliki.

 • Aktualno


  Obveščamo vas, da v tem obdobju intenzivno delamo na posodobitvi in usklajevanju Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

  Več o novostih na področju obrazcev za uvedbo in prekinitev dietne prehrane najdete na naslednjem zavihku - Šolska prehrana.

 • Ob začetku šolskega leta se vzgojno-izobraževalni zavodi soočate s primeri otrok, ki imajo posebne prehranske potrebe in potrebujejo prilagojeno prehrano. Na naslednji povezavi lahko najdete:  Skladno s cilji Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025 so bile na podlagi mednarodnih standardov in normativov oblikovane prehranske smernice za zdravo prehrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih, s sprejetjem Zakona o šolski prehrani pa je njihovo udejanjanje tudi uzakonjeno. Smernice so namenjene zdravi populaciji, v primeru zdravstvenih težav, pa je treba ravnati v skladu s prejetimi navodili zdravnika. Ob tem vzgojno-izobraževalni zavodi poskrbijo, da so ponujeni obroki sestavljeni pravilno, da osebje, ki načrtuje in pripravlja obroke, pozna prehranska priporočila in dietne zahteve in jih pri svojem delu tudi upošteva.

  Priporočila za medicinsko indicirane diete, ki jih je sprejelo Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice, 3. julija 2018 pa tudi potrdil Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo, so namenjene zdravnikom, ki otrokom predpisujejo diete. S sprejetjem priporočil, so bile odpravljene tudi nejasnosti, kdo predpisuje diete, katere diete, ter za koliko časa.

  Da bi vzgojno-izobraževalnim zavodom olajšali zagotavljanje dietne prehrane za otroke, priporočila vsebujejo tudi novo Potrdilo o uvedbi dietne prehrane, opredeljenimi dietami za otroka ter Potrdilo o ukinitvi dietne prehrane, kadar ta ni več potrebna.

  V Priporočilih za medicinsko predpisane diete je določeno:

  • Po veljavni medicinski doktrini potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater usmerjen v področje na sekundarni ali terciarni ravni.
  • Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka prejmejo starši ali skrbniki in ga predložijo vzgojno-izobraževalnemu zavodu ob ugotovljeni bolezni in vsakokratni spremembi ali prenehanju diete.
  • Potrdilo lahko velja trajno (npr. pri boleznih, kot je celiakija) – potrdila ni treba obnavljati, začasno (npr. pri alergiji na kravje mleko ali jajce) – potrdilo je treba obnavljati vsaj enkrat letno, do pregleda pri specialistu – potrdilo velja največ 6 mesecev.
  • Medicinsko indicirana dieta mora biti opredeljena v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor.
  • Pisna navodila za medicinsko indicirano dieto pripravljajo klinični dietetiki in specialisti pediatri in jih ob obravnavi otroka izdajo otrokovim staršem ali Navodila za najpogostejše diete pri otrocih so v procesu priprave.
 • Spletna stran je v delu
 • Stališča in okrožnice

  Namazi_2Na tem mestu bomo objavljali aktualne predstavitve, stališča države in stroke do določenih vprašanj v zvezi z vrtčevsko prehrano ter ostala e-gradiva, ki lahko pridejo v poštev pri vašem delu.