Zakon o šolski prehrani

Skladno z Zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013 in 46/2014) šolski obroki obsegajo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico, šola pa je dolžna v okviru dejavnosti javne službe organizirati malico, kot dodatno ponudbo pa lahko nudi tudi druge dnevne obroke. Vzgojno-izobraževalni zavodi so dolžni zagotavljati tudi dietne obroke (npr. malico), v okviru svojih zmožnosti pa tudi druge dnevne obroke. Vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri organizaciji šolske prehrane uporabljati krovne Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Zakon na območju vzgojno-izobraževalnega zavoda prepoveduje nameščanje prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače.

S ciljem uresničevanja zdravstvenega vidika so bile v letu 2005 sprejete

  1. strokovne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Dokument so skladno s sodobnimi znanstvenimi dognanji pripravili strokovnjaki javnega zdravja, sprejeli pa sta jih ministrstvi, pristojni za zdravje in za šolstvo. Zdravstvene smernice dopolnjujeta še dva dokumenta:
  2. Praktikum zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki poleg vzorčnih vzorčnih jedilnikov za zdrave otroke vključuje usmeritve načrtovanja jedilnikov za nekatere najpogostejše posebne prehranske potrebe (glutenska enteropatija ter alergije na jajca, mleko in oreške) in
  3. Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki je bil sprejet leta 2008 in vključuje kakovostna merila za nakup živil v okviru sistema javnega naročanja. 

Med novostmi zakona je uvedba strokovnega spremljanja prehrane s svetovanjem, ki predstavlja ukrep za doseganje večje skladnosti ponujenih obrokov s prehranskimi smernicami v praksi. Izvaja ga Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Namen strokovnega spremljanja, ki se izvaja skladno s planom NIJZ izvajajo usposobljeni strokovnjaki javnega zdravja na terenu, ki vzgojno-izobraževalnim zavodom predlagajo izboljšanje trenutnega stanja in jim strokovno svetujejo.

 

Vir: 

  • Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013)