Pogoji uporabe

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.solskilonec.si.

Omejena odgovornost

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ne odgovarja za uporabo spletnega mesta http://solskilonec.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se e-vsebin in e-orodij.

Izvajalec se bo trudil za pravilnost informacij. Vse vsebine se lahko spreminjajo kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in brez odgovornosti za posledice povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.solskilonec.si za svojo osebno uporabo in uporabo v vzgojno-izobraževalnih zavodih pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. 

Varovanje podatkov

NIJZ bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.solskilonec.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.