Nabava hrane

 

Proces nabave se začne, ko določite kakovostna merila za živila, ki jih boste nabavljali in ne šele z naročilom blaga. Proces nabave naj poteka v grobem po zaporedju aktivnosti, kakor je navedeno v tabeli.

 

AktivnostPotrebni ukrepi s komentarjem
Izdelava kakovostnih meril za živilaIzdelati lastna kakovostna merila, ali privzeti že izdelana, če ustrezajo. Merila vključiti v del sistema HACCP. Merila naj bodo jasna in razumljiva, da z njimi natančno opredelite želeno kakovost živila ali izdelka, vendar ne "pisana na kožo" posameznemu proizvajalcu. Z njimi opredelite tudi način kontrole dobavljenih izdelkov.
Izpeljava postopka za izbiro dobavitelja in izbiraPoteka naj po določilih zakona. Smiselno združujete istovrstne izdelke v sklope: npr. mleko in mlečni izdelki, kruh in pecivo, meso in mesni izdelki ipd. Pri oblikovanju sklopov upoštevajte, kaj potencialni proizvajalci ali trgovci ponujajo, tako da lahko pričakujete ustrezno konkurenco. Kakovostna merila vključite v pogodbo. S pogodbo opredelite, kaj storiti v primeru nenadnih potreb ali reklamacije. Če dobavitelj reklamacije ni zmožen ugodno rešiti v sprejemljivem času, se dogovorite, da na njegove stroške v takem primeru nabavite izdelek drugje – t. im. kritni kup.
Prevzem ob vsakokratnem naročiluPreverite, ali naročeno blago ustreza: naročeni količini, kakovostnim zahtevam, označbi na izdelku, glede na rok uporabnosti, ali je embalaža ustrezna pri embaliranih živilih, pri živilih, ki zahtevajo prevoz z neprekinjeno hladno verigo, preverite temperaturo v sredini izdelka (če je pakiran, v sredini med več pakiranimi kosi). Temperatura vozila ni ustrezna informacija, saj ne pove, kaj se je z izdelkom dogajalo, veterinarskim oznakam pri živilih živalskega izvora, organoleptičnim lastnostim.
Morebitna reklamacijaZabeležite vzrok reklamacije na način, ki ste ga predvideli v pogodbi ali že v kakovostnih merilih. Dogovorite se o rešitvi reklamacije: v reklamacijskem času boste dobili drugo, ustrezno živilo ali izvedli kritni kup.
 

V procesu nabave bodite pozorni tudi na naslednje:

  • Pri naročilu upoštevajte kalo. Ta se glede na sezonsko kakovost predvsem pri sadju in zelenjavi lahko precej spreminja.
  • Znano je, da svežim živilom, posebej sadju in zelenjavi, s časom prevoza in skladiščenja pada biološka vrednost, to je predvsem vsebnost vitaminov in makro-, mikro- ter elementov v sledovih. Zato so živila iz lokalne ponudbe lahko ustrezna rešitev, če njihova kakovost ustreza, ne niha glede na čas dobave in so zagotovljeni ustrezni transportni pogoji. V okviru možnosti in skladno s predpisi priporočamo oskrbo iz lokalnih virov. Zaradi krajšega prevoza in skladiščenja, pri sadju in zelenjavi pa tudi optimalne dozorelosti pridelka, lahko vplivate na višjo hranilno vrednost, boljšo kakovost in okus živil.
  • Naročajte sproti in si ne delajte velikih zalog. Slednje velja predvsem za sadje in zelenjavo, ki s skladiščenjem izgubljata biološko vrednost.
  • Prepričajte se, ali je ponudnikov notranji nadzor na podlagi sistema HACCP  ustrezen.
  • Deklaracija živila je »osebna izkaznica« živila. Če poznate lastnosti izdelka, se lahko izognete naročanju neustreznih izdelkov za posamezne starostne skupine ali posameznike (npr. dodana barvila in drugi ne nujno potrebni aditivi, alergene snovi, če pripravljamo hrano za alergike in podobno).
  • Naročajte in uporabljajte predvsem sveže surovine in čim manj predelane, hranilno osiromašene hrane. V sodobnem času prav slednja povzroča paradoks: ob prevelikem energijskem vnosu se srečujemo s hranilno podhranjenostjo, če pretirano uživamo živila s “praznimi kalorijami”.

NE POZABITE UPOŠTEVATI Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah !

 

Vir: Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005