Kultura prehranjevanja

 

kultura pri miziZa vsak organiziran obrok je treba zagotoviti ustrezen čas, da otroci in mladostniki ne hitijo pri jedi, in okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do prehranjevanja (umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen prostor in postrežba, ustrezen način postrežbe ipd.). V prvi triadi osnovne šole priporočamo družinski način postrežbe obrokov. 

Vzgojitelji, učitelji in drugo osebje so otrokom vzor pri prehranjevanju. Priporočljivo je, da vzgojitelj ali učitelj zaužije obrok skupaj z otroki v skupini ali v razredu. Otroke poučimo o kulturi lepega vedenja pri mizi. 

Umivanje rok 

Z rokami se pogosto prenašajo številne nalezljive bolezni. Zato je pomembno, da si otroci in mladostniki temeljito umivajo roke pred jedjo, takoj po uporabi sanitarij in po vsakem umazanem delu. Za sušenje rok je treba uporabljati papirnate brisače za enkratno uporabo. Mlajši otroci naj si roke umivajo v spremstvu in pod nadzorom učiteljev ali pomočnikov.

Umivalniki za umivanje rok naj bodo ustrezno opremljeni (papirnate brisače in tekoče milo v dozatorjih) in nameščeni v višini, prilagojeni starostni skupini otrok. Za umivanje rok naj se zagotovi hladna in topla pitna voda. Nastavljena temperatura tople vode mora preprečevati poškodbe. Ob umivalniku naj bo nameščen koš za uporabljene brisače s pokrovom na nožno odpiranje. Priporočljivo je, da se nad umivalnikom za umivanje rok namesti navodilo o pravilnem umivanju rok.

 

Vir: Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005)