Režim prehrane

 

Število dnevnih obrokov in časovna razporeditev obrokov preko dneva

Otroci pri malici 2Dnevno naj otroci in mladostniki dobijo tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, večerja) ter dva premostitvena obroka (dopoldanska in popoldanska malica). Vzgojno-varstvene organizacije in šole naj prilagodijo režim in organizacijo prehrane tako, da bodo zagotovljeni posamezno vsi obroki glede na redni čas pouka, dejavnosti oz. varstva. Združevanje obrokov se odsvetuje. Med posameznimi obroki naj se zagotovi najmanj 2 uri presledka. Zagotoviti je potrebno ustaljen čas uživanja obrokov.

Glede na organiziranost prehrane v vrtcih in šolah naj se za uživanje malice nameni najmanj 15 minut, medtem ko naj se za uživanje kosila nameni najmanj 30 minut časa.

Čas telesne dejavnosti in čas obrokov morata biti načrtovana tako, da se telesna dejavnost (športna vzgoja) načeloma ne izvaja dve uri po glavnem obroku, zagotovo pa ne vsaj eno uro po glavnem obroku (kosilu). 

Priporočeni čas za posamezne obroke glede na redni čas pouka, dejavnosti oz. varstva je:

 

OBROK     
zajtrk7.00-7.30
dopoldanska malica9.30-10.00*
kosilo12.30-13.00
popoldanska malica15.00-15.30
večerja18.00 - 19.00

* Dopoldansko malico ponudimo šele po 2. šolski uri, tako da šolskim otrokom in mladostnikom omogočimo zdravo navado zajtrkovanja pred poukom.

Vrtci naj glede na čas izvajanja varstva ponudijo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo ter popoldansko malico. Vrtci, ki otrokom v svoji ponudbi omogočajo tudi zajtrk, naj ne združujejo zajtrka in malice v en obrok.

Osnovne in srednje šole naj glede na čas pouka ponudijo dopoldansko malico, kosilo ter v primeru popoldanskega varstva, aktivnosti ali pouka tudi popoldansko malico. V primeru organiziranega jutranjega varstva ali večjega števila vozačev naj ponudijo tudi zajtrk.

Osnovne in srednje šole, ki ponujajo zajtrk predvsem manjšim otrokom in jutranjim vozačem, naj organizirajo delo šolske kuhinje tako, da bodo lahko nudili možnost zajtrka tudi vsem ostalim otrokom in mladostnikom na šoli.

Vsi vrtci in šole naj glede na možnosti in pogoje za organizirano prehrano zagotovijo lastne obroke in glede na obseg vzpostavijo centralno ali razdelilno kuhinjo.

 

Porazdelitev celodnevnih priporočenih energijskih vnosov po posameznih obrokih

Priporočene celodnevne energijske vnose je treba porazdeliti po posameznih obrokih tako, da predstavlja:

 

OBROK 
zajtrk18 - 22 % celodnevnega energijskega vnosa
dopoldanska malica10 - 15 % celodnevnega energijskega vnosa
kosilo35 - 40 % celodnevnega energijskega vnosa
popoldanska malica10 - 15 % celodnevnega energijskega vnosa
večerja 15 - 20 % celodnevnega energijskega vnosa

Kadar srednja šola še ne nudi kosila, so lahko malice za dijake v srednjih šolah energijsko nekoliko močnejše, načeloma od 20 – 30 % dnevnega energijskega vnosa.

 

Vir: Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005