Energija

 

otroci pri igriPriporočeni dnevni energijski vnosi za posamezne starostne skupine otrok in mladostnikov so podlaga za postavitev priporočenih vrednosti za vnos hranil in količinskih normativov živil v obrokih hrane.

Dnevne energijske potrebe so razen osnovnih fizioloških potreb odvisne tudi od telesne dejavnosti in drugih zunanjih dejavnikov. Poleg tega je treba v obdobju rasti upoštevati tudi potrebe po energiji in hranilih za razvoj telesne mase. Če dolgoročno vnašamo s prehrano premalo ali preveč energije oziroma hranil, je lahko zdravje odraščajočih otrok in mladostnikov ogroženo.

V tabeli so navedeni priporočeni dnevni energijski vnosi za otroke in mladostnike, ločeno za posamezne starostne skupine in spol. Upoštevana je normalna telesna teža in višina ter starosti prilagojena zmerna telesna dejavnost posameznih starostnih skupin. Doseganje energijskih priporočil zadovoljuje povprečne potrebe otrok in mladostnikov z normalno telesno težo in višino in predstavlja 50 percentil populacije.

 

Starost (leta)Priporočeni dnevni energijski vnosi kJ (kcal)/dan 
dečki/fantjedeklice/dekleta
Otroci
1-35150 (1250)4800 (1150)
4-66700 (1600)6150 (1450)
7-98300 (2000)7500 (1800)
10-1210150 (2450)9000 (2150)
13-1411700 (2800)10050 (2400)
Mladostniki
15-1813000 (3100)10500 (2500)

 

 Vir: Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005

Hranila