Raziskave

Raziskava HBSC (Health Behaviour of School Aged Children – Z zdravjem povezano vedenje v šolskem okolju) za leto 2014

Na spletni povezavi je dostopna najnovejša raziskava o življenjskem slogu slovenskih mladostnic in mladostnikov. Raziskava HBSC, 2014.

 

Raziskava HBSC (Health Behaviour of School Aged Children – Z zdravjem povezano vedenje v šolskem okolju) za leto 2010

Slovenija se je že leta 2002 vključila v mednarodno raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, ki se pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije danes izvaja že v 43 državah in je ena glavnih  longitudinalnih študij, ki prinašajo vpogled v spremembe na področju vedenj, povezanih z zdravjem. Študija omogoča mednarodne primerjave, spremljanje trendov in kompleksne analize, ki nam pomagajo razumeti spreminjajoči se svet mladih. Več o rezultatih raziskave, ki so med drugim povezani tudi s prehranjevanjem in telesno dejavnostjo slovenskih mladostnikov si lahko preberete na Raziskava HBSC, 2010.

 

Raziskava o prehranjevalnih navadah predšolskih otrok v Sloveniji

Prehrana v predšolskem obdobju je pomemben dejavnik za optimalen duševni in telesni razvoj otroka. Otroku v tem starostnem obdobju je potrebno zagotavljati pestro, mešano, hranilno gosto prehrano, ki je po energijski in hranilni sestavi prilagojena starosti in stopnji telesne dejavnosti. V prehrano otrok je potrebno vključiti optimalne količine sadja in zelenjave, ogljikohidratna živila (kruh, žita, kaše, riž) zmerno količino mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, rib ter jajc; ter nizek vnos energijsko bogatih in hranilno revnih živil kot so maščobe in živila z visokim deležem sladkorja. Obroke pa je potrebno pripraviti s priporočeno količino kakovostnih maščob. Pri pripravi hrane se je potrebno izogibati tudi preveč slani in začinjeni hrani. Vzpostavljanje zdravih prehranjevalnih navad v zgodnjem otroštvu predstavlja ključni dejavnik za kratkoročno zdravje, prehranski vzorci, ki ji privzgojimo otroku v tem obdobju pa so izredno pomembni za navade v odraslem obdobju, ki pogosto vplivajo na dolgoročno zdravje posameznika. Več o raziskavi.

Več o raziskavi si lahko preberete v članku Prehranjevalne navade predšolskih otrok v Ljubljani , ki je bil objavljen v reviji Acta Alimentaria (2012) in Prehranjevalne navade predšolskih otrok , ki je bil objavljen v Obzorniku zdravstvene nege (2009).

 

Raziskava o stanju alergij in preobčutljivostnih reakcijah na hrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji

V letu 2013 je bila na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Območna enota Kranj) izvedena nacionalna epidemiološka raziskava o stanju dietne prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji, s posebnim poudarkom na alergijah in preobčutljivostnih reakcijah na hrano. Področje je pereče saj od strokovnjakov, zaposlenih v vrtcih in šolah, zahteva veliko znanja, veščin in časa za načrtovanje in pripravo uravnoteženih individualno prilagojenih obrokov. Več o raziskavi.