Smernice za prehranjevanje v VIZ

 

V letu 2010 je bila na Zavodu RS za šolstvo imenovana ekspertna skupina, ki je pripravila predlog Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Smernice je avgusta 2010 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Omenjene smernice predvidevajo vzgojno-izobraževalni in zdravstveni vidik šolske prehrane. Vzgojno-izobraževalni vidik vključuje organizacijski vidik šolske prehrane, režim prehranjevanja, vlogo organizatorja šolske prehrane ter vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki otroke spodbujajo k zdravim prehranjevalnim navadam in h kulturi prehranjevanja, zdravstveni vidik pa temelji na strokovnih smernicah, jedilnikih in priporočilih za nakup kakovostnih živil. V praksi ugotavljamo, da ljudje Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih pogosto zamenjujemo s strokovnimi Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

 

Sledi s tvoje strani.