• Domov
  • Aktualno
  • Prenova Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Prenova Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

 

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje koordiniramo prenovo Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. S smernicami želimo nadalje usmerjati delo prehranskih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih z namenom izboljšanja prehranjevalnih navad ter zdravja otrok in mladostnikov. Želimo si predvsem, da bi smernice služile kot uporaben pripomoček za načrtovanje in pripravo zdravih in kakovostnih obrokov.

Zato vse zainteresirane v procesu prenove smernic vabimo, da nam svoje predloge sprememb in dopolnitev posredujete najpozneje do 31.3. 2015 na elektronski naslov: info@solskilonec.si  

Pri podajanju sprememb in dopolnitev prosim navedite:

  1. Naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda;
  2. Matično št. zavoda;
  3. Kontaktno osebo (da vas bomo lahko po potrebi kontaktirali);
  4. Naslov področja/poglavja/podpoglavja smernic, na katerega se nanaša vaš predlog;
  5. Konstruktivne predloge (za čim večjo uporabnost v praksi) z utemeljitvijo. 

 ali uporabite e-obrazec.

 

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujemo za Vaše prispevke in predloge.

 

Strokovna skupina za prenovo smernic

na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje