Referenčna priporočila za vnos hranil

V letu 2004 je Ministrstvo za zdravje v okviru udejanjanja nacionalne prehranske politike od prevzelo prehranska priporočila, ki uradno veljajo v Nemčiji, Švici in Avstriji. Nemško prehransko društvo (DGE – Deutsche Gesellschaft für Ernährung) je izdalo dovoljenje za prevod Referenčnih vrednosti za vnos hranil iz nemškega v slovenski jezik. Prevod in izdajo publikacije je omogočilo Ministrstvo za zdravje.

D-A-CH naslovnicaReferenčne vrednosti za vnos hranil je publikacija, ki je bila pripravljena na osnovi potreb po vnosu hranil in energije za prebivalstvo centralnega evropskega prostora in veljajo kot standard za načrtovanje obrokov ter izdelavo smernic zdravega prehranjevanja za različne populacijske skupine v državi. Referenčne vrednosti za vnos hranil določajo priporočila, ocenjene in orientacijske vrednosti za vnos energije in hranil pri posameznih starostnih skupinah prebivalcev.

Ministrstvo za zdravje je na osnovi Referenčnih vrednosti za vnos hranil v obdobju od leta 2005 do leta 2011 sprejela smernice zdravega prehranjevanja za vse populacijske skupine prebivalcev v Sloveniji. V letu 2005 so bile, kot prve sprejete Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej), ki jih je pripravila skupina strokovnjakov pri Inštitutu Republike Slovenije za varovanje zdravja. Smernice, ki predstavljajo standard za načrtovanje zdrave in uravnotežene prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sta po dolgotrajnejšem strokovnem usklajevanju sprejeli ministrstvi, pristojni za zdravje in šolstvo. Smernice so po sprejemu Zakona o šolski prehrani v letu 2010 ter potrditvi Strokovnega sveta za splošno izobraževanje Republike Slovenije (11. avgusta 2010) postale za vzgojno-izobraževalne zavode obvezujoč dokument.

Referenčne vrednosti za vnos hranil so bile v letu 2016 posodobljene. Posodobljeno verzijo lahko najdete na tej povezavi.

Sledi s tvoje strani.